Go to main content
 

Guzzo Méga-Plex Taschereau 18 (IMAX)

3514, boul. Taschereau, Greenfield Park

After: La Destinée

Mardi
19h10
21h00
21h15
Mercredi
19h10
21h00
21h15
Jeudi
19h10
21h00
21h15

Version

Mardi
15h25
19h00
21h25
Mercredi
19h00
21h25
Jeudi
19h00
21h25

Bêtement riche

Version

Mardi
13h15
15h25
19h15
21h25
Mercredi
19h15
21h25
Jeudi
19h15
21h25

La Course en folie

Version

Mardi
12h40
13h20
14h45
16h50

Le Créateur

Mardi
12h45
12h50
13h00
13h05
15h30
15h35
15h45
15h50
18h45
18h50
19h00
19h05
21h30
21h35
21h45
21h50
Mercredi
18h45
18h50
19h00
19h05
21h30
21h35
21h45
21h50
Jeudi
18h45
18h50
19h00
19h05
21h30
21h35
21h45
21h50

Décadence X

Mardi
13h00
13h05
15h25
15h30
19h00
19h05
21h25
21h30
Mercredi
19h00
19h05
21h25
21h30
Jeudi
19h00
19h05
21h25
21h30

L'Exorciste: Le croyant

Version

Jeudi
19h00
21h25

Gran Turismo

Version

Mardi
21h05
Mercredi
21h05
Jeudi
21h05

Le Justicier 3

Version

Mardi
19h05
21h25
Mercredi
19h05
21h25
Jeudi
19h05
21h25

Le Mystère du livre sacré

Version

Mardi
12h50
14h55
17h00

Mystère à Venise

Version

Mardi
12h45
14h55
17h05
19h15
21h25
Mercredi
19h15
21h25
Jeudi
19h15
21h25

La Pat' patrouille - La super patrouille - Le film

Mardi
13h00
13h05
15h00
15h05
17h00
17h05
19h00
19h05
Mercredi
19h00
19h05
Jeudi
19h00
19h05

La Religieuse II

Mardi
13h00
13h05
15h20
15h25
19h00
19h05
21h20
21h25
Mercredi
19h00
19h05
21h20
21h25

Les S4crifiés

Mardi
12h45
12h50
14h55
15h00
17h05
17h10
19h15
19h20
21h25
21h30
Mercredi
19h15
19h20
21h25
21h30
Jeudi
19h20
21h30

Simple comme Sylvain

Version

Mardi
13h05
15h25
19h05
21h25
Mercredi
19h05
21h25
Jeudi
19h05
21h25

Version

Jeudi
19h00
21h20